Formål

Foreningen har som formål at værne om Kandestedernes enestående naturværdier og særlige atmosfære. Foreningen vil desuden arbejde for, at udvikling af stedet sker under hensyntagen hertil og i respekt for Kandestedernes beliggenhed midt i et stort fredet område af national betydning. Foreningens aktiviteter skal således bevare og styrke Kandestedernes helt særlige rekreative muligheder til gavn for alle, der besøger området eller har fritidsbolig der.