Foreningen Kandestederne arbejder for, at udvikling af Kandestederne sker under hensyntagen til stedets særlige kultur- og landskabsværdier og dets beliggenheden midt i en vidtstrakt, fredet natur af stor national betydning.

Foreningen har 240 medlemmer (maj 2014) – repræsenterende mere end halvdelen af alle lodsejere i Kandestederne.